Autorzy i recenzenci

Autorzy

Ewa Dzięgiel    

<> redakcja naukowa publikacji

<> autorstwo tekstów:

Warunki funkcjonowania prasy polskojęzycznej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku

Periodyzacja prasy polskojęzycznej na Ukrainie sowieckiej w latach 20. i 30. XX wieku

 

Katarzyna Czarnecka

<> autorstwo tekstów:

Bibliografia

Redaktorzy i autorzy prasowi

<> opisy prasoznawcze tytułów:

Bolszewik Olewszczyzny O Kolektyw Bolszewicki
Głos Metalowca O Tempo Bolszewickie
Kolektywista Emelczyńszczyzny Socjalistyczne Polesie
Kolektywista Pogranicza Sztandar Socjalizmu
Komunard Pogranicza Szturm Bolszewicki
Łączność Wytwórcza Szturmowiec Nadzbruczański
Marchlewszczyzna Radziecka Szrurmowiec Pól
O Bolszewickie Kolektywy Wołyń Radziecki

Dorota A. Kowalska

<> opisy prasoznawcze tytułów:

Biuletyn »Głosu Komunisty« Na Barykady
Głos Armii Czerwonej Przegląd Komunistyczny
Głos Komunisty Sztandar Komunizmu
Głos Radziecki Sierp
Gospodarka Kolektywna Wiadomości Komisarjatu
Komuna Żołnierz Polski
Komunista Żołnierz Rewolucji
Komunista Polski

Lyudmyla Yanushevska

<> opisy prasoznawcze tytułów:

Bądź Gotów O Wieś Socjalistyczną
Do Światła Pograniczna Prawda
Dzierżyniec Poradnik Oświatowy
Głos Młodzieży Proletariusz Charkowski
Młodociany Szturmowiec Szlak Października
Młody Towarzysz” (dwutygodnik) Sztandar Pioniera
Młody Towarzysz” (miesięcznik) Trybuna Radziecka na Kołach
O Siew Bolszewicki

Recenzenci

dr hab. Władysław Marek Kolasa

prof. dr hab. Henryk Stroński

 

Projekt graficzny serwisu

Sylwia Giżka (http://www.cedzak-projekt.com)

 

Opracowanie serwisu

Maksim Duszkin

 

Opieka informatyczna

Bartłomiej Borek

 

Dane wydawnicze publikacji

Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł, red. Ewa Dzięgiel, IJP PAN, Kraków 2016, ISBN 978-83-64007-29-3.