Szlak Października (3)
Szlak Października

Niesamodzielne pismo rejonowe, stanowiło dodatek do ukraińskiego periodyku «Шлях Жовтня» („Szlak Października”). Ukazywało się w Szepetówce w l. 1932–33 jako organ Szepetowskiego Rejonowego Komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rejonowej Rady Związków Zawodowych. Dodatek ukazywał się z częstotliwością co 5 dni w nakładzie 1500 egz., objętość numeru wynosiła 2 strony. Od kwietnia 1933 pismo było kontynuowane jako pismo rejonowe „O Bolszewickie Kolektywy”.

 

Lokalne pismo, skupione na tematyce wiejskiej, adresowane do pracowników kołchozów. Zakres podejmowanych tematów: organizacja pracy w kołchozie (tu także przedruki z innych gazet, np. z „Sierpa”), relacje z poszczególnych kołchozów, piętnowanie niezgodnych z oczekiwaniami partii działań „kułaków”, instrukcje dotyczące opieki nad zwierzętami kołchozowymi, propozycje i oceny gazet ściennych, szkolnictwo, praca punktów likwidacji niepiśmienności (liknepów), praca OSO (ros. oбщество содействия обороне, rodzaj jednostek paramilitarnych), realizacja pięcioletnich planów gospodarczych, organizacja wśród mieszkańców wsi pożyczki pieniężnej dla państwa sowieckiego, fragmenty uchwał partyjnych, informacje o plenach Rejonowego Komitetu Partyjnego, zebraniach kołchoźników, pozdrowienia przesyłane od wałdz partyjnych, artykuły rocznicowe (np. rocznica śmierci Lenina), relacje z Polski, zalecenia literatury do czytania.

 

Sporadycznie na stronie tytułowej, w prawym górnym rogu, pojawiają się hasła typu: „Uzbroić nową uchwałą o dostawie zboża państwu – każdego kolektywnika, każdego jednostkowca pracującego”. Redaktorzy: G. Zatorski, St. Niemcewicz, Paszyński.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska