Komuna (1)

1919(1)
Komuna


Pismo wychodziło w Odessie w 1919 r. ze zróżnicowaną częstotliwością (od 10 IV do 17 VIII ukazało się 28 numerów). Było skierowane do wszystkich pracujących Polaków przebywających w okolicy Odessy, nosiło podtytuł Organ odeskiej grupy komunistów polskich, następnie od nru 6 Organ odeskiej grupy KPRP (Komunistycznej Partii Robotniczej Polski). Numery liczyły od 4 do 6 stron. Brak danych o nakładzie.

 

„Komuna” podawała informacje z frontu, omówienie doniesień z prasy zagranicznej i sowieckiej, nawoływała do czynnej i ofiarnej obrony „socjalistycznej ojczyzny”.

 

Większość podpisanych artykułów sygnował Jan Wiemuth-Grzelak, działacz komunistyczny pochodzący z Warszawy. W warstwie graficznej pismo wyróżniają ozdobne winietki i modernistyczny krój czcionek w tytułach.

 

W stopce formułka: „Redaktor – kolegjum redakcyjne”. Pod artykułami podpisani są Jan Wiemuth Grzelak, W. Warmuziński, Antoni Sojko, Helena Wiemuth-Grzelakowa; ponadto Kajetan i Znajomy.

 

W 1920 r. redakcja przestała istnieć, kiedy redaktorzy wyruszyli na front.

 

Opracowała: Dorota A. Kowalska