Komunista (1)
Komunista

„Komunista” stanowi kontynuację pisma „Na Barykady”, wychodzącego w Charkowie w 1920 i 1921 r. Nie ma danych o nakładzie, wiadomo natomiast, że „tłoczono czcionkami I Międzynarodowej Drukarni w Charkowie”.

 

Jedyny znany numer ukazał się 16 sierpnia 1921 r. w Charkowie z oznaczeniem 1 (10), przy czym liczba w nawiasie nawiązuje do numeracji „Na Barykady”. Tematem artykułu wstępnego jest właśnie nowy tytuł pisma, motywowany zmianą odbiorcy i zadań redakcji. Pismo ma odtąd służyć Polakom-proletariuszom, mieszkającym stale na Ukrainie.

 

Numer zawiera ponadto artykuł „Polska w przededniu katastrofy gospodarczej”, przegląd polskiej prasy w obszernym dziale „Z Polski” (przytaczającym treści z „Rzeczpospolitej”, „Narodu”, „Kuriera Warszawskiego”, z „Izwiestii” cytujących kowieńskie „Echo” i in.), dokończenie sprawozdania z Wszechukraińskiej Narady Oświatowej (rozpoczętego w ostatnich numerach „Na Barykady”), sprawozdanie z wiecu repatriowanych jeńców, krótką odpowiedź na list czytelnika i sprostowanie błędu z ostatniego numeru „Na Barykady”.

 

Numer liczył dwie strony, połowę drugiej strony zajmował dodatek: pierwszy numer pisma „Młody towarzysz. Stroniczka Młodzieży pod redakcją Sekcji Polskiej K.C. Kom. Związku Młodzieży Ukrainy”.

 

W stopce formułka „Redaktor: Kolegjum Redakcyjne”. Jeden artykuł podpisano nazwiskiem Czerwiński, pozostałe teksty prasowe nie są sygnowane. W dodatku „Młody towarzysz” podpis pod tekstem: TOMA.

 

Opracowała: Dorota A. Kowalska