O Siew Bolszewicki (3)

1933(3)
O Siew Bolszewicki

Niesamodzielne pismo rejonowe, które ukazywało się w Chorowicy (rej. sławucki) w 1933 r. jako organ Rejonowego Komitetu Partii, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rady Rejonowej Związków Zawodowych. Wychodziło w nakładzie najpierw 200, później 400 egz., objętość pisma wynosiła 2 strony.


Periodyk skupiał się na tematyce wiejskiej i był adresowany do pracowników kołchozu.

Zakres podejmowanych tematów: relacje z plac polowych w kołchozie, porady gospodarcze dla kołchoźników, zalecenia związane z opieką nad zwierzętami w kołchozie, zachęcanie do udziału w pożyczkach państwowych (polegały one na zaciąganiu kredytu od obywateli w postaci pieniężnej bądź żywnościowej), motywowanie do realizacji planu gospodarczego, piętnowanie negatywnie ocenianych zachowań i sporadyczne pochwały za dobre wyniki w pracy, korespondencje, ogłoszenia, informacje z ZSRS (na podst. „Izwiestii”), informacje z zagranicy (w tym „Z Polski faszystowskiej”) . Sporadycznie pojawiają się zdjęcia.


Tytuł był przygotowywany przez wyjazdową redakcję periodyków „Sierp” i „Pograniczna Prawda”, jako redaktora odpowiedzialnego podano J. Witkowskiego.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska