O Kolektyw Bolszewicki (4)
O Kolektyw Bolszewicki

Pismo rejonowe. Ukazywało się w Baranówce w l. 1933–35 jako organ baranowskiego Rejonowego Komitetu Partii, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rady Rejonowej Związków Zawodowych. Wydawane dziesięć razy na miesiąc (wg informacji z winiety) w nakładzie 165–700 egzemplarzy, liczba stron: 2, sporadycznie 4.


Adresat – chłop kołchozowy. Brak stałych działów. Zawartość stanowiły relacje z postępu prac polowych, wezwania do działań ukierunkowanych na konkretny efekt (kampania rozpłodowa koni, hodowla cieląt rasowych, zasiew roślin oleistych). Regularnie pojawiały się korespondencje o charakterze donosów. Brak ilustracji.


Dodatek: „Głos Komsomolca” (1934: nr 3, 4, 5, 6, 10–19). Jako redaktorzy wymienieni: S. Kozarewicz, S. Maskiewicz, D. Popiel.

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka