Sztandar Socjalizmu (4)
Sztandar Socjalizmu

Pismo rejonowe wydawane w Horodnicy w l. 1933–35 co 4–5 dni. Organ horodnickiego Rejonowego Komitetu Partii, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rady Rejonowej Związków Zawodowych. Miało 2, rzadziej 4 strony.


Skierowany do Polaków z okolic Horodnicy periodyk o charakterze propagandowo-interwencyjnym, składający się głownie z korespondencji podpisanych nazwiskami lub pseudonimami (Szwagrow, Szkureński, Herman, Widział – słyszał, Kolektywnica, Wiejskor). Wśród regularnych rubryk – „Tablica odstających” i „Tablica czołowców”, „Listy wiejskorów”, „Z zagranicy”.


Bardzo duże wpływy ukraińskie na język periodyku, teksty złożone niestarannie, liczne czcionki cyrylickie (niemal bez wyjątku „к” w miejscu „k”) i błędy w składzie (antykwa wymieszana z kursywą, brak znaków diakrytycznych, literówki). W stopce nazwiska redaktorów M. Bileckiego i W. Cichowicza.


 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka