Młody Towarzysz (dwutygodnik) (1)

1921(1)
Młody Towarzysz (dwutygodnik)

Republikańskie pismo młodzieżowe. Ukazywało się w Kijowie w 1921 r. jako dwutygodnik. Stanowiło organ Sekcji Polskiej Komitetu Centralnego Komunistycznego Związku Młodzieży Ukrainy. Nakład numeru pierwszego wynosił 2000 egzemplarzy, objętość pisma to 20 stron formatu A4.

 

„Młody Towarzysz” był adresowany do młodzieży komunistycznej. W numerze 1. tematem przewodnim była Międzynarodówka Komunistyczna. Zamieszczono tu artykuły, uchwały i odezwy komunistyczne, utwory literackie (opowiadania i wiersze polityczne) oraz krótkie teksty informacyjne o młodzieży komunistycznej na Ukrainie i za granicą, o funkcjonowaniu na Ukrainie  polskiego oddziału przy Komunistycznym Związku Młodzieży. W piśmie nie stosowano grafiki.

 

Pod artykułami podpisywali się: R. Jelski, Stefan Borski, D. Szumir, Konrad. W stopce podano „kolegium redakcyjne” (brak nazwisk).

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska