Wiadomości Komisarjatu (1)

1918(1)
Wiadomości Komisarjatu

Pismo o zasięgu regionalnym, „organ urzędowy Komisarjatu Polskiego Doniecko-Kryworożskiego Zagłębia”.


Znany jest tylko jeden numer: nr 1 z 28 marca 1918 r., liczył 8 stron. Brak danych o nakładzie. Drukowany w Charkowie, w drukarni „Renessans”, ul. Kłoczkowska 31. Pismo nosiło tytuł jednobrzmiący z pismem wydawanym w Piotrogrodzie (numery od 2 do 6–7) i Moskwie (numery od 6–7).


W „Wiadomościach” drukowano teksty oficjalne: rozporządzenia, okólniki, dekrety (m.in. przedruk z „Armji i Floty”), deklaracje, memoriały, omówienie zadań i struktury organizacyjnej Komisariatu, sprawozdania – w tym finansowe za styczeń i luty 1918 r. oraz ogłoszenie o zapisach „polaków-wygnańców” na powrót „do Kraju”. Jedną z informacji jest powołanie komisji rzeczoznawców, która miała kwalifikować rekwirowane „zabytki przeszłości i sztuki”, a w której skład wszedł Leopold Staff („poeta, bibliograf”).


Terenem działania Komisatriatu do spraw Polskich przy Radzie Komisarzy Ludowych Doniecko-Kryworożskiej Republiki jest Republika Rad Donieckiego-Kryworożskiego Zagłębia, ale część obowiązujących rozporządzeń pochodzi od „Komisarzy Ludowych Federatywnej Rosyjskiej Republiki”.


Pod tekstami podpisani są najczęściej referenci poszczególnych wydziałów Komisariatu i inni działacze, m.in. Kazimierz Tomaszewski, Maria Kunicka, Franciszek Matuszewski, Teodor Duracz, E. Boehm, Bolesław Szacki, Feliks Kon, Uziembło, J. Pressen, Mieczysław Bilek, Szymon Wejrzechowski.

 

Opracowała: Dorota A. Kowalska