Młody Towarzysz (miesięcznik) (1)

1924(1)
Młody Towarzysz (miesięcznik)

Republikańskie pismo dla dzieci w wieku szkolnym i nauczycieli, wydawane przez Komisariat Ludowy Oświaty Ukrainy. Wychodziło w Kijowie w 1924 r. jako miesięcznik, ukazały się tylko trzy numery. Objętość pisma to 16–24 strony formatu A5, brak informacji o nakładzie. Kontynuacją pisma był miesięcznik „Sztandar Pioniera” (Kijów 1924–25).

 

„Młody Towarzysz” był skierowany do dzieci i nauczycieli szkół średnich. W piśmie publikowano teksty edukacyjne o tematyce gospodarczej i politycznej. Drukowano notki biograficzne bohaterów ruchu komunistycznego, wskazywano zadania i obowiązki pionierów. Na łamach pisma ukazywały się wiersze, piosenki, opowiadania, autorstwa zarówno znanych polskich pisarzy (Bolesław Prus, Maria Konopnicka), jak i korespondentów pisma. W oddzielnej rubryce zamieszczano żarty, anegdoty, zagadki, gry i zabawy. W korespondencji drukowano relacje z pracy pionierskiej w różnych szkołach z całej Ukrainy.

 

Do stałych rubryk należały: „Wieści ze świata”, „Ze świata nauki”, „Z naszego życia”, „Kącik humorystyczny”, „Skrzynka pocztowa”, „Zadania i szarady”. Niektórym artykułom towarzyszą czarno-białe ilustracje. W stopce redakcji podano: Kolegium redakcyjne Biura Polskiego Ludowego Komisariatu Oświaty.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska