Автори та рецензенти

Автори

Ева Дзєнгель

<> наукова редакція публікації

<> авторські тексти:

Умови функціонування польськомовної преси в радянській Україні у 20–30-х роках ХХ століття

Періодизація польськомовної преси в радянській Україні у 20–30-х рр. ХХ століття

 

Катажина Чарнецка

<> авторські тексти:

Бібліографія

Редактори та автори преси

<> опис періодичних видань:

Bolszewik Olewszczyzny O Kolektyw Bolszewicki
Głos Metalowca O Tempo Bolszewickie
Kolektywista Emelczyńszczyzny Socjalistyczne Polesie
Kolektywista Pogranicza Sztandar Socjalizmu
Komunard Pogranicza Szturm Bolszewicki
Łączność Wytwórcza Szturmowiec Nadzbruczański
Marchlewszczyzna Radziecka Szrurmowiec Pól
O Bolszewickie Kolektywy Wołyń Radziecki

Дорота А. Ковальска

<> опис періодичних видань:

Biuletyn »Głosu Komunisty« Na Barykady
Głos Armii Czerwonej Przegląd Komunistyczny
Głos Komunisty Sztandar Komunizmu
Głos Radziecki Sierp
Gospodarka Kolektywna Wiadomości Komisarjatu
Komuna Żołnierz Polski
Komunista Żołnierz Rewolucji
Komunista Polski

Людмила Янушевська

<> опис періодичних видань:

Bądź Gotów O Wieś Socjalistyczną
Do Światła Pograniczna Prawda
Dzierżyniec Poradnik Oświatowy
Głos Młodzieży Proletariusz Charkowski
Młodociany Szturmowiec Szlak Października
Młody Towarzysz” (dwutygodnik) Sztandar Pioniera
Młody Towarzysz” (miesięcznik) Trybuna Radziecka na Kołach
O Siew Bolszewicki

 

Рецензенти

доктор габілітований Владислав Марек Коласа

професор Генріх Стронський

 

Граффічний проект сайту

Сильвія Гіжка (http://www.cedzak-projekt.com)

 

Опрацювання сайту

Максим Душкін

 

Інформатична підтримка

Бартоломій Борек

 

Бібліограічні дані публікації

Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł, red. Ewa Dzięgiel, IJP PAN, Kraków 2016, ISBN 978-83-64007-29-3.