O Bolszewickie Kolektywy (3)
O Bolszewickie Kolektywy

Pismo rejonowe, ukazywało się w Szepetówce w l. 1933–35 jako organ Szepetowskiego Rejonowego Komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rady Rejonowej Związków Zawodowych. Wydawane co 2 dzień w nakładzie od 800 do 1500 egzemplarzy, liczyło 2 lub, rzadziej, 4 strony. Kontynuacja dodatku „Szlak Października”.

 

W periodyku najczęściej podejmowana jest tematyka lokalna, związana z życiem kołchozowym. Regularne są relacje z prac polowych i gospodarskich w poszczególnych kołchozach, korespondencje interwencyjne o charakterze pochwał lub nagan. Rzadziej pojawiają się tematy polityczne, fragmenty uchwał komórek partyjnych, przemówień, relacje ze zjazdów, posiedzeń, plenów. Niewiele miejsca zajmują wiadomości z kraju i ze świata. Okazjonalnie przywoływane są biografie ważnych postaci historycznych bądź niedawno zmarłych, związanych z komunizmem. W miarę regularnie pojawiają się rubryki: „Sygnały Robwiejskorowskie”, „Ze Związku Radzieckiego”, „Zagranica”, „Ogłoszenia”.

 

Grafika: czarno-biała, pojawiają się rysunki i zdjęcia niewielkiego formatu. Pod głównym tytułem zawsze podane wyróżnione graficznie hasło, np. „Plan wytwórczy opracować wśród kolektywników”, „Przyśpieszyć tempo” itp. Po prawej stronie tytułu zwykle zamieszczony cytat z publikacji bądź wypowiedzi ważnego działacza komunistycznego albo informacja na temat istotnej rocznicy.

 

Wśród redaktorów wymieniani: J. Borowski, Lenczycki, P. Michalski, St. Niemcewicz, Stasiewicz. Możliwa lektura on-line kilku numerów na stronie Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu: http://leb.nlr.ru

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka