O Wieś Socjalistyczną (7)
O Wieś Socjalistyczną

Niesamodzielne pismo rejonowe, stanowiło dodatek do ukraińskiego periodyku »За соціалістичне село« („O Wieś Socjalistyczną”). Ukazywało się w Zasławiu w l. 1932–35 jako organ Rejonowego Komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) i Rejonowego Komitetu Wykonawczego. Nakład pisma stanowił 250–1500 egzemplarzy. Objętość wynosiła 2 albo 4 strony. Od września 1932 periodyk ukazywał się jako samodzielne pismo rejonowe.

 

Pismo kołchozowe, o charakterze lokalnym, skupione na tematyce wiejskiej, adresowane do pracowników kołchozów. Do stałych tematów należały: fragmenty uchwał komitetów partyjnych, informacje o obligacjach, planie pięcioletnim, podatkach itp., a także raporty i relacje z postępu prac polowych w kołchozie, pochwały i nagany, zawiadomienia o współzawodnictwie w pracy kołchozowej, wiadomości z kraju i z zagranicy, nekrologi.

 

W każdym numerze w stopce tytułowej widnieje cytat z wypowiedzi działacza komunistycznego albo wyciąg z uchwały partyjnej. Pod głównym tytułem znajduje się wyróżnione graficznie hasło, np.: „Ani chwili zwłoki! Zmobilizować wszystkie siły na zakończenie siewu kultur wczesnych”, „Należyta organizacja pracy – to decydujący warunek wysokiego urodzaju, wysokiej wartości pracodnia kolektywniczego”.

 

W niektórych numerach zamieszczano czarno-białe rysunki, zdjęcia z życia kołchozu albo dokumentację wydarzeń rangi państwowej (np. wybory), wykresy. Redaktor odpowiedzialny: P. Wodziński, inni redaktorzy: W. Wawrzeńczyk.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska