Młodociany Szturmowiec (2)

1931(1)
1932(1)
Młodociany Szturmowiec

Republikańskie pismo-podręcznik dla uczniów 3 i 4 klasy szkół średnich. Ukazywało się w Charkowie w l. 1931–32 jako miesięcznik. Pismo liczyło 32 strony formatu A5, wychodziło w nakładzie od 3000 do 6000 egzemplarzy.


Adresatem pisma były dzieci w wieku szkolnym. Stanowiło pomoc dydaktyczną, uzupełnienie do podręczników szkolnych. W przedmowie do numeru pierwszego czytamy: „Obok podręczników, które mają pomagać uczniom w zdobywaniu wiedzy, pismo ma podawać materjał aktualny, nowy, którego podręczniki nie zawierają, gdyż składają się na znaczny okres czasu naprzód. W ten sposób pismo ma nabliżyć codzienną pracę w szkole do wciąż posuwającego się naprzód życia naszego kraju radzieckiego”.


W „Młodocianym Szturmowcu” publikowano teksty do czytania. Były wśród nich opowiadania i czytanki dla dzieci propagujące ideały moralne godne naśladowania albo piętnujące zachowania niemoralne bądź sprzeczne z panującą ideologią. Drukowano liczne artykuły wychowawczo-edukacyjne o tematyce wiejskiej, dotyczące prac gospodarskich, majsterkowania, życia i funkcjonowania organizacji pionierskich, zadań i obowiązków uczniów w wieku szkolnym. Inny rodzaj tekstów stanowiły odezwy ideologiczne, dostosowane w swej treści do młodego odbiorcy.


Publikowano także próbki literackie młodych czytelników, najczęściej wierszyki okolicznościowe. W każdym typie tekstów są elementy propagandy ideologicznej. Prawie wszystkie teksty mają podanych autorów bądź tłumaczy.


Sporadycznie pojawiają się zdjęcia ważnych działaczy politycznych (np. Stalina) lub innych znanych osób (np. pisarza Tarasa Szewczenki), grafiki z hasłami propagandowymi bądź obrazki nawiązujące do życia i pracy na wsi. Redaktorami w różnych numerach byli: A. Zajączkowski, M. Myśliński, M. Brzozowski.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska