Dzierżyniec (2)
Dzierżyniec

Niesamodzielne pismo rejonowe, stanowiło dodatek do ukraińskiego periodyku »Дзержинець« („Dzierżyniec”). Ukazywało się w miejscowości Kamieńskoje w l. 1932–33 jako organ Kamieńskiego Miejskiego Komitetu Partii, Rady Miejskiej i Rady Miejskiej Związków Zawodowych. Polskojęzyczny dodatek do ukazywał się 2–3 razy w tygodniu w nakładzie 700–1000 egzemplarzy. Jego kontynuacją było pismo „Głos Metalowca”.

 

„Dzierżyniec” był skierowany do pracowników kołchozów i fabryk. Artykuły skupiały się na pracy w kołchozie, produkcji fabrycznej i piętnowaniu działań „szkodliwych” (takich jak np. zwlekanie z wykonywaniem prac gospodarczych i w fabryce, niszczenie majątku państwowego, brak wysokich osiągnięć w produkcji gospodarczej itp.). Na treść periodyku składały się: wezwania do walki o urodzaj, apele o wydajną pracę w fabrykach i kołchozach, relacje robotników z różnych dziedzin gospodarki, piętnowanie źle wykonywanych prac, relacje z działalności klubu polskiego w m. Kamieńskoje oraz informacje o sytuacji robotników i chłopów na Zachodzie, przedstawianej jako „fatalna”.


W piśmie podejmowano tematy rewolucji kulturalnej i edukacji powszechnej. Nieliczne numery zawierają przedruki z przemówień Stalina. Publikowano artykuły świąteczne, związane ze zjazdami partii artykuły rocznicowe, listy robotnicze, informacje o interwencjach na przesyłane doniesienia, nekrologi. Sporadycznie obok tytułu pojawiały się hasła takie jak: „Ani jednego kolektywu bez gotowego inwentarza i dokładnego planu robót sprzętowych” albo „Nie mieliśmy przemysłu awjacyjnego, obecnie już go mamy (STALIN)”. Zdjęcia i rysunki są tylko w niektórych numerach.


Funkcje redaktorów w różnym czasie pełnili: J. Krawczyk, A. Niedźwiedzki, F. Nowakowski, J. Slipko, J. Szlifersztejn, M. Walczak.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska