Gospodarka Kolektywna (1)

1932(1)
Gospodarka Kolektywna

Miesięcznik wydawany w Charkowie, od lipca do października 1932 r. ukazały się 3 numery, organ Komisariatu Ludowego Rolnictwa USRR.

 

Liczył ok. 50 stron, ukazywał się w nakładzie 4000-1000 egz. Jako wydawnictwo podawano Państwowe Wydawnictwo Mniejszości Narodowych USRR. Adres redakcji i drukarni taki sam, jak w przypadku „Sierpa”: Czerwoni Riady 25-28.

 

Określany w autoreklamach jako miesięcznik agrotechniczny. W artykule wstępnym w pierwszym numerze pisano: „Gospodarka Kolektywna, jako główne zadanie, wysuwa uzbrojenie kolektywników-polaków, robotników SMT i radgospów w technikę wielkiej socjalistycznej gospodarki rolnej w szerokim znaczeniu tego słowa (zarówno w technikę rolnictwa i hodowli bydła, jak i w technikę organizacji pracy w gospodarce kolektywnej), i organizację mas dla walki o wykonanie zadań budownictwa socjalistycznego”.

 

Każdy numer zawierał kilkanaście dłuższych artykułów poświęconych różnym aspektom pracy rolników, w ujęciu edukacyjnym. Nacisk kładziono na optymalizację organizacji tej pracy i zwiększanie wydajności: obróbki ziemi, przeprowadzania zbiorów, konserwacji maszyn, hodowli zwierząt, planowania pracy poszczególnych członków kolektywu itp. Oprócz tego miesięcznik drukował też teksty oficjalne i ich omówienia. Na końcu pojawiają się wezwania do czytania „Gospodarki Kolektywnej” i „Sierpa”, ogłoszenie Kijowskiego Polskiego Technikum Mechanizacji Gospodarki Rolnej.

 

Tekst podawany był w dwóch kolumnach i uzupełniany rysunkami poglądowymi i fotografiami przedstawiającymi ludzi wykonujących różne prace rolnicze, narzędzia, rośliny i zwierzęta gospodarskie, a także szkodniki.

 

Jako redaktor odpowiedzialny figuruje J. Teodor. Stopka podawała też nazwiska redaktora technicznego L. Kasperowicza i korektora S. Grabowskiego. Artykuły podpisywali: S. Witkowski, N. Sz-w, Wł. Michnowski, L. Werle, S. Fomenko, Kasperowicz, M. Gołubiew / Gołubiow, A. Zmijow, Litwin, J. Żadernyj, Litwinenko, K. Majboroda, K. Poliszczuk, I. Tokariew, J. Jurkow, Pawłocka, W. Baszkow, P. Rodenko, Gajowy, Ignatenko.

 

Opracowała: Dorota A. Kowalska