Komunard Pogranicza (2)
Komunard Pogranicza

Pismo rejonowe. Ukazywało się w Wołoczyskach w l. 1932–35 co drugi bądź co trzeci dzień jako organ wołoczyskiego Rejonowego Komitetu Partii, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rady Rejonowej Związków Zawodowych w nakładzie 850–1870 egz. Liczyło 2 lub 4 strony.


Tytuł skierowany do szerokiego odbiorcy lokalnego, w tym także do młodzieży. Zawiera liczne relacje z postępów kolektywizacji i korespondencje interwencyjne o charakterze donosów oraz informacje okolicznościowe. Regularne rubryki: „Z zagranicy” (też jako: „Za czerwoną rubieżą”), „W Związku Radzieckim”, „Z Polski faszystowskiej”, „Na polu oświaty”.


Dodatki: „Stroniczka Komsomolska” (1934, nr 1–13; 1935, nr 1–5), „Komsomolska Stroniczka” (1935, nr 7–8). Jako "redaktorzy odpowiedzialni" wymieniani: B. Hudyma, Kubyk, Miroszniczenko, J. Plejzor, B. Pogorzelski i P. Wodziński.


Możliwe przeglądanie on-line kilku numerów na stronie Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu.


 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka