Galeria

* Fotografie z periodyków * Karykatury z periodyków * Rysunki propagandowe
* Rysunki edukacyjne * Ogłoszenia z periodyków * Fragmenty podręczników
* Redaktorzy, autorzy, działacze * Praca w archiwach

Fotografie z periodyków


Fotografia z II sesji CKW ZSRR,
Marchlewszczyzna Radziecka” 1931/43

Korespondenci-szturmowcy,
Marchlewszczyzna Radziecka” 1931/73

O Bolszewickie Kolektywy” 1934/248

Marchlewszczyzna Radziecka” 1931/77

na górę strony

Karykatury z periodyków


O Bolszewickie Kolektywy” 1934/256

Marchlewszczyzna Radziecka” 1931/69

Niezbędny początek kampanji sprzętu
w zarządzie Dzikuneckiej SMT
,
Marchlewszczyzna Radziecka” 1931/86

Żołnierz Rewolucji” 1920/3

na górę strony

Rysunki propagandowe


Żołnierz Rewolucji” 1920/4

Sierp” 1928/1

Sierp” 1928/6

Sierp” 1927/2


Korespondent wiejski
O Kolektyw Bolszewicki” 1934/117

Głos Młodzieży” 1928/7

Chuligaństwo we wsi
Głos Młodzieży” 1926/49

Młodociany Szturmowiec” 1931/1

na górę strony

Rysunki edukacyjne


Sierp” 1926/46

Głos Młodzieży” 1926/50

Głos Młodzieży” 1927/18,
Stroniczka dziewcząt

na górę strony

Ogłoszenia z periodyków


Marchlewszczyzna Radziecka” 1930/34

Marchlewszczyzna Radziecka” 1931/74

Marchlewszczyzna Radziecka” 1931/43

O Bolszewickie Kolektywy” 1934/252

na górę strony

Fragmenty podręczników


źródło: Z. Brudzińska, Elementarz
dla grupy I-szej szkół pracy,
Centrwydaw, Ukrainska Filja,
Moskwa – Charków – Mińsk 1930.

źródło: G. Czarnecka, Sierp i młot.
Elementarz dla dorosłych
, (wyd. II popr.),
Moskwa – Charków – Mińsk 1930.

źródło: G. Czarnecka, Bądź gotów!
Elementarz dla grupy I
szkół wiejskich i miejskich
,
Centrwydaw, Moskwa –
Charków – Mińsk 1931.

źródło: G. Czarnecka, Bądź gotów!
Elementarz dla grupy I
szkół wiejskich i miejskich
,
Centrwydaw, Moskwa –
Charków – Mińsk 1931.

źródło: T. Wojsławska i M. Sosnowska,
Gramatyka. Część druga.
III i IV rok nauczania
,
Charków – Kijów 1933.

źródło: Moszkowska i Łogowska,
Bądź gotów! Elementarz,
Charków – Kijów 1932.

na górę strony

Redaktorzy, autorzy, działaczeJulian Leszczyński-Leński

Jan Hempel

Jan Wojtyga

Stanisław Budzyński

Teodor Duracz

Tomasz Dąbal
- w mundurze legionisty

Dąbal w Kijowie w 1925 r.,
fotografia z gazety "Globus"

Dąbal po aresztowaniu

Zofia Dzierżyńska Dzierżyńscy z synem
w 1924 r.
Grób Zofii DzierżyńskiejBolesław Skarbek-Szacki Nikołaj Podwojski Grób Jana
Wiemutha-Grzelaka,
redaktora
odeskiej „Komuny
Feliks Kon

Praca etnograficzna
F. Kona z 1896 r.

Redakcja moskiewskiego czasopisma „Krokodil
w karykaturze Piotra Bielianina.
W środku Feliks Kon.

Zjazd Rad Delegatów Robotniczych i Włościańskich
Rejonu Polskiego im. Juliana Marchlewskiego na Wołyniu,
kwiecień 1926.
W środku grupy siedzą: 1) tow. Feliks Kon,
2) tow. B. Skarbek, 5) tow. Dzierżyńska, 6) tow. Łazowert.

Narada przy CK mniejszości narodowościowych. Stoją od lewej:
1) Teodor, 4) Saulewicz, 5) Łazowert, 7) Srzedziński, 8) Klotz.

Bolesław Przybyszewski, syn poety
Stanisława Przybyszewskiego,
jeden z wielu Polaków-komunistów
aresztowanych i rozstrzelanych w 1937 r.


Polrewkom - Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski 1920 r.

na górę strony

Praca w archiwach


Rozcinanie egzemplarza w 2012 r.
w Bibliotece Narodowej w Kijowie

Zszyty głęboko rocznik
Marchlewszczyzny Radzieckiej

Fatalny stan niektórych czasopism –
zszywka „Wołynia Radzieckiego
z 1933 r.
Stanowisko pracy w jednej z petersburskich bibliotek
na górę strony