Łączność Wytwórcza (1)
Łączność Wytwórcza

Pismo rejonowe, ukazywało się w Połonnem w l. 1932–35 z częstotliwością 6 razy na miesiąc jako organ połońskiego Rejonowego Komitetu Partii, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rady Rejonowej Związków Zawodowych. Odnotowany nakład – od 2 do 4 tys. egzemplarzy. Liczba stron – 2.


Periodyk poświęcony głównie pracom sezonowym w kołchozie, zwłaszcza w kontekście współzawodnictwa pracy. Pojawiają się apele o wydajniejszą pracę. Piętnowane są postawy uznawane za szkodliwe. Publikowane są artykuły rocznicowe i świąteczne. Krótkie relacje z sytuacji w Polsce.

 

Grafika: pojedyncze rysunki z napisami po ukraińsku. Nad głównym tytułem hasło: „Proletarjusze wszystkich krajów, łączcie się!”. Podany jedynie t.p.o. red. M. Ł. Ajzenberg (1932, od nru 41 do nru 43). W związku z dostępem do 2 numerów (z 5 i 10 stycznia z 1933 r.) niemożliwy pełniejszy opis bibliograficzny.

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka