Sztandar Pioniera (2)
Sztandar Pioniera

Republikańskie pismo dla dzieci w wieku szkolnym i dla nauczycieli. Ukazywało się w Kijowie w latach 1924–25 jako miesięcznik. Pismo wydawał Komisariat Ludowy Oświaty Ukrainy. Objętość numeru: 16–24 strony formatu A5. Brak danych o nakładzie.

 

„Sztandar Pioniera” był skierowany do uczniów szkół średnich i nauczycieli. Periodyk stanowił bezpośrednią kontynuację miesięcznika „Młody Towarzysz” (Kijów 1924), łącznie z zachowaniem numeracji, szaty graficznej, układu działów, tematyki i profilu. W odróżnieniu od poprzednika w „Sztandarze Pioniera” co kilka stron pojawiają się wyróżnione graficznie hasła ideologiczne, takie jak: „Bądź gotów do walki za dzieło Lenina”, „Bądź gotów do walki o Światową Republikę Rad!”

 

Kontynuacją „Sztandaru Pioniera” był moskiewski miesięcznik „Bądź Gotów!” (Moskwa 1926–28), który jako dwutygodnik od 1929 r. ukazywał się z kolei w Kijowie („Bądź Gotów!” 1929–32).

 

Teksty autorskie (w tym opowiadania i wiersze) podpisywane są m.in.: Szczechura, Karol Ewald, Lebiediew, Pionier Bronka, Pionier Stach, A. Z. Piatigorski, A. Kramer. W stopce redakcji podawano: „Kolegium redakcyjne Biura Polskiego Ludowego Komisariatu Oświaty”.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska