Poradnik Oświatowy (2)
Poradnik Oświatowy

Republikański poradnik oświatowy. Ukazywał się w Kijowie w l. 1930–32 jako organ Komisariatu Ludowego Oświaty Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Pismo wychodziło raz na kwartał w nakładzie 1000–1400 egzemplarzy. Periodyk miał zmienną objętość między 34 a 126 stron w numerze formatu A5.

 

Poradnik był adresowany do nauczycieli szkół polskojęzycznych. Zawierał liczne artykuły autorstwa polskich działaczy komunistycznych. Naświetlano w nich zadania i kierunek działań nauczycieli oraz wychowawców kształcących obywateli państwa komunistycznego. Pismo informowało o rozwoju i funkcjonowaniu oświaty oraz o wydarzeniach kulturalnych w USRS.

 

Przykładowe tytuły artykułów: E. Bolin, „O polskiej robocie wydawniczej”; Stanisław Dobrzyński, „Budownictwo polskiej kultury”; Henryk Politur,  „Tworzymy sztab polskiej kultury  proletariackiej”, tegoż „Państwowy Teatr Polski w Kijowie”; Stefan Sochacki, „Zadania Polskiego Instytutu Wychowania Społecznego”; P. Wołyński, „Organizacja procesu pedagogicznego na zasadach politechnizmu”; S. Zubolewicka, „Likwidacja niepiśmienności i małopiśmienności wśród ludności polskiej ZSRR”.

 

Do stałych działów należały: „Dział Urzędowy” (znajdują się tu uchwały państwowe dotyczące kształcenia socjalistycznego, prawdopodobnie były to tłumaczenia referatów, wygłaszanych w języku rosyjskim), „Krytyka i bibliografia” (bibliografia ideologiczno-edukacyjna ułożona tematycznie). Brak grafik i ilustracji.

 

Funkcję redaktora naczelnego pełnił Antoni Sochacki. Do kolegium redakcyjnego należeli m.in. Sowińska, Antoni Srzedziński, G. Czarnecka, B. Skarbek-Szacki.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska