Bolszewik Olewszczyzny (2)
Bolszewik Olewszczyzny


Pismo rejonowe, organ Rejonowego Komitetu Partii, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rady Rejonowej Związków Zawodowych. Wydawana w Olewsku w l. 1932–34, co 5 dni, w nakładzie 500 egzemplarzy. Liczba stron: 2.

 

Adresat: chłop kolektywny. Pismo o tematyce wiejskiej, najczęstsze tematy dotyczyły pracy w kołchozie, częste teksty interwencyjne w duchu donosów, regularnie zamieszczane listy do redakcji. Zdarzają się teksty antyreligijne. Stała rubryka: „W Polsce faszystowskiej”.

 

Brak ilustracji i zdjęć, niektóre fragmenty wyróżnione graficznie grubszą ozdobną ramką (np. ogłoszenia). Jako redaktorzy wymienieni: Й. А. Бедренко (1933, nr 35). B. Iwanicki (w lipcu 1933 i na pocz. 1934 r.).

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka