Proletariusz Charkowski (1)
Proletariusz Charkowski

Pismo-jednodniówka Biura Polskiego przy Charkowskim Okręgowym Komitecie Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy i Polskiego Klubu Robotniczego im. Ludwika Waryńskiego, ukazywało się drukiem w Charkowie w 1928 i 1929 r. Nakład pisma wynosił 400 i 1000 egz., objętość – 4 strony formatu A2.

 

Pismo adresowane było do Polaków mieszkających w okolicy Charkowa. Periodyk miał charakter propagandowo-interwencyjny. Zakres tematyczny obejmował następujące zagadnienia: życie polityczne, informacje lokalne dla proletariuszy (opis wydarzeń kulturalno-społecznych), funkcjonowanie klubu proletariackiego, zachęcanie do współzawodnictwa socjalistycznego, nawoływanie kobiet do „przodownictwa” w pracy (czyli do dążenia do lepszych rezultatów w pracy), artykuły szerzące propagandę antyreligijną.


Rzadko publikowano czarno-białe zdjęcia ilustrujące ważne wydarzenia państwowe i życie proletariuszy. Redaktor naczelny St. Sztajn.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska