Marchlewszczyzna Radziecka (3)
Marchlewszczyzna Radziecka

Pismo rejonowe wydawane w Marchlewsku w l. 1930–34 jako organ marchlewskiego Rejonowego Komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy, Rejonowego Komitetu Wykonawczego, Rejonowej Rady Związków Zawodowych i Rejkolgospzwiązku (później jako „Szturmowiec Pól” do 1935). Ukazywało się co 5. dzień w nakładzie 1000–2500 egzemplarzy. Pojedynczy numer liczył 2–4 strony.

 

Adresatem był chłop kołchozowy i indywidualny, robotnik, komsomolec. Profil periodyku – społeczno-informacyjny, zawiera treści indoktrynujące. Regularne rubryki: „Z Polski faszystowskiej”, „Na froncie oświatowym”, „Stamtąd, gdzie panuje kapitał”.

 

W każdym numerze małe obrazki o tematyce gospodarczej; bardzo często rysunki satyryczne piętnujące postawy uznane za niewłaściwe. W numerach z 1930 r. – wybrane teksty również w języku ukraińskim, także przedruki z encyklopedii gospodarczych.

 

Dodatki: „Stroniczka Komsomolska” (1933 nr 1–12, s. 1), „Bolszewicka Zmiana” (nr 14–18). Jako redaktorzy wymieniani: J. Beregowski, St. Hejne, S. Lipiec, L. Nowicki, Panek, Polakowski, R.F. Sulejewski, Szymkiewicz, J. Wirkowski.

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka