Wołyń Radziecki (2)
Wołyń Radziecki

Pismo miejskie. Wydawane w Żytomierzu w l. 1932–35 co drugi-trzeci dzień (wg informacji na stronie tytułowej). Ukazywało się jako organ żytomierskiego Miejskiego Komitetu Partii, Rady Miejskiej i Miejskiej Rady Związków Zawodowych, zaś od 1934 (nr 35) jako organ żytomierskiego Miejskiego Komitetu Partii, Rady Miejskiej i Rady Miejskiej Związków Zawodowych w nakładzie 1200–1500 egzemplarzy. Liczyło od 2 do 8 stron.


Skierowane do mieszkańców Żytomierza i okolic, wg informacji w numerze 53 (277) z 23 maja 1934 r. tytuł powinien prenumerować „każdy robotnik, kolektywnik, biedak, średniak, każdy nauczyciel, każdy pracownik partyjny i radziecki” (s. 2). Zawierało teksty o charakterze informacyjnym (np. o otwarciu nowych instytucji, zebraniach), interwencyjnym (np. wezwania do tępienia "kułactwa" bądź marnotrawstwa w kołchozach), relacje z postępu prac polowych, korespondencje o charakterze donosów. Brak stałych rubryk.


Periodyk nie wyróżnia się pod względem graficznym, sporadycznie pojawiają się w nim fotografie i karykatury. Jako redaktorzy wymienieni S. Maj i S. Sochacki.

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka