Наш проект

 
Проект Польська мова в пресі та в інших письмових памятках на початку радянізації України (20–30-ті роки. XX століття) фінансується в рамах програми Міністра Науки та Вищої Освіти під назвою «Національна Програма з Розвитку Гуманітарних Наук» в роках 2012-2016. Проект ведеться Відділом по Вивченню Кресової Польщизни при Інституті Польської Мови ПАН в Варшаві.
Опрацювання ініціює систематичні дослідження письмових матеріалів з Радяньської України за 20–30-ті роки. XX століття.
Предмет опрацювання ставить перед усім «радяньська польщизна» як «нова польська мова», як знаряддя радянізації польської меншни в СРСР.
 
Письмові матеріали становлять:
– преса у складіщо найменше кілька десятків найменувань, різноманітна з огляду на її далекосяжність, адресатів і тематику, в тому числі окрім загальнореспубліканських є рідкісні локальні газети, ульотки, газети-плакати;
– польськомовні офіційні документи: адміністративні листи з польських сільських рад, звіти, протоколи, оголошення, звернення, посвідчення, резолюції;
– шкільні підручники, книжки, переклади з літератури пролетаріату, у тому числі й букварі для навчання польської мови, які ілюструють, яким чином реалізаціувалась програма радянізації дітей дошкільного періоду;
– рукописні архівалії, листи до редакції газет і ін.
 
Мовознавчі дослідження концентруються на наступних питаннях:
– процес народження і формування мовних властивостей «радяньської польщизни» або польськомовної версії радянської політичної пропаганди (названої терміном, який навязує до повісті Джорджа Орвела «1984» - анг. newspeak, пол. nowomowa, рос. новояз, а також іншими, нп. franc. langue de bois, пол. drewniany język, рос. язык Совдепии);
– відношення між досліджуваною писаною польщизною, а історично сформованою регіональною польською мовою - кресовою польщизною.