Głos Metalowca (4)
Głos Metalowca

Pismo miejskie. Kontynuacja tytułu „Dzierżyniec”. Ukazywało się w l. 1933–35 w miejscowości Zaporoże-Kamieńskoje jako organ kamieńskiego Miejskiego Komitetu Partii, ZPK Dzierżyński, Rady Miejskiej i Rady Miejskiej Związków Zawodowych; od 17 nr z 1935 r. organ ZPK i Komitetu Fabrycznego zakł. im. Dzierżyńskiego. Częstotliwość emisji: co 4 dzień. Liczyła 2 lub 4 strony.

 

Adresatem był szeroko pojęty proletariusz, zwłaszcza pracownik fabryki. Brak określonych stałych działów; w niektórych numerach rubryki „Z Zagranicy”, „Z krajów kapitału”, „W kraju Sowietów”. Sporadycznie pojawia się „Stroniczka literacka” (np. 175 z r. 1934). Publikowane artykuły oscylują wokół tematów przemysłowych. Pojawiają się komentarze i informacje o zjazdach robotniczych. W każdym numerze krótkie opowiadanie wychowawczo-indoktrynujące lub felieton. Sporadycznie podejmowane tematy oświatowo-pedagogiczne (np. o pionierach). Brak ilustracji.


Od 1 marca 1935 r. (nr 17/251) pismo zostało przekształcone w wielonakładówkę fabryczną, co oficjalnie miało na celu „dalsze wzmocnienie związku «G.M.» z polskiemi masami robotniczemi, z których olbrzymia większość pracuje właśnie w zakł. im. Dzierżyńskiego” (s. 2).


Wszystkie artykuły i odezwy są podpisane (inicjałem imienia i nazwiskiem albo tylko inicjałami). Wśród redaktorów wymieniany J. Krawczyk, K. Łęcki oraz tymczasowo pełniący obowiązki red. Ed. Zima.

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka