Głos Armii Czerwonej (1)

1919(1)
Głos Armii Czerwonej

Wychodził w Kijowie jako cotygodniowy dodatek do „Głosu Komunisty”. Znanych jest 5 numerów, które ukazały się między 17 lipca a 14 sierpnia 1919 r. Nie ma danych o wielkości nakładu. Nosił podtytuł Organ Polskiej Sekcyi Wydziału Międzynarodowej Propagandy Polituprawlenja Narkomwojen.

 

Był skierowany do polskojęzycznych żołnierzy sowieckiej armii, drukował informacje dotyczące Armii Czerwonej, okólniki, w tematyce tekstów przeważa agitacja rewolucyjna i wojenna, zwłaszcza walka z dezercją, podawane są też doniesienia z innych miast Ukrainy.

 

W drugiej kolejności redaktorzy brali pod uwagę jako odbiorców żołnierzy polskiej armii, do nich kierowano np. zapewnienia o tym, że bolszewicy dobrze traktują jeńców.

 

Redaktor odpowiedzialny: S. Konarski. Podpisani autorzy: S. Konarski, F. Kon, Bronisław Krassowski, N. Podwojski i Rożković.

 

Opracowała: Dorota A. Kowalska