Pracownia
Polszczyzny Kresowej
Instytut Języka Polskiego PAN
ul. Ratuszowa 11 pok. 635
03-450 Warszawa
tel.: 12-632-56-92 w. 835