Szturmowiec Nadzbruczański (3)
Szturmowiec Nadzbruczański

Pismo rejonowe wydawane w Gródku Podolskim w l. 1933–35. Ukazywało się co trzeci dzień jako organ gródeckiego Rejonowego Komitetu Partii, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rejonowej Rady Związków Zawodowych w nakładzie 300–3500 egzemplarzy. Zwykle 2-stronicowe. Kontynuacja pisma „O Tempo Bolszewickie”.

 

Periodyk o tematyce gospodarczo-politycznej. Brak stałych działów poza dość regularna rubryką „Z zagranicy”. Artykuły oscylują wokół tematów gospodarczych. Częste donosy.

 

Szata graficzna uboga, sporadycznie pojawiają się karykatury. Jako redaktorzy podani: B. Hudyma, P. Mielnik, Kopeć, Morżak, B. Pogorzelski.

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka