Authors and Reviewers

Authors

 

Ewa Dzięgiel    

<> editor of the study

<> authorship of the following texts:

Political Background of the Polish-language Press Publishing in the Soviet Ukraine in the 1920s and the 1930s

The Periodisation of the Polish-language Press in the Soviet Ukraine in the 1920s and the 1930s

 

 

Katarzyna Czarnecka

<> authorship of the following texts:

Bibliography

Editors and Authors of the Press

 

<> characteristics of the following titles:

Bolszewik Olewszczyzny O Kolektyw Bolszewicki
Głos Metalowca O Tempo Bolszewickie
Kolektywista Emelczyńszczyzny Socjalistyczne Polesie
Kolektywista Pogranicza Sztandar Socjalizmu
Komunard Pogranicza Szturm Bolszewicki
Łączność Wytwórcza Szturmowiec Nadzbruczański
Marchlewszczyzna Radziecka Szrurmowiec Pól
O Bolszewickie Kolektywy Wołyń Radziecki

 

Dorota A. Kowalska

<> characteristics of the following titles:

Biuletyn »Głosu Komunisty« Na Barykady
Głos Armii Czerwonej Przegląd Komunistyczny
Głos Komunisty Sztandar Komunizmu
Głos Radziecki Sierp
Gospodarka Kolektywna Wiadomości Komisarjatu
Komuna Żołnierz Polski
Komunista Żołnierz Rewolucji
Komunista Polski

 

Lyudmyla Yanushevska

<> characteristics of the following titles:

Bądź Gotów O Wieś Socjalistyczną
Do Światła Pograniczna Prawda
Dzierżyniec Poradnik Oświatowy
Głos Młodzieży Proletariusz Charkowski
Młodociany Szturmowiec Szlak Października
Młody Towarzysz” (dwutygodnik) Sztandar Pioniera
Młody Towarzysz” (miesięcznik) Trybuna Radziecka na Kołach
O Siew Bolszewicki

 

 

Reviewers

dr hab. Władysław Marek Kolasa

prof. dr hab. Henryk Stroński

 

 

 

Web page front-end design

Sylwia Giżka (http://www.cedzak-projekt.com)

 

 

 

Web page back-end design

Maksim Duszkin

 

 

 

Technical support

Bartłomiej Borek

 

 

 

Bibliographical record

Prasa polskojęzyczna w początkach sowietyzacji Ukrainy. Wybór źródeł, red. Ewa Dzięgiel, IJP PAN, Kraków 2016, ISBN 978-83-64007-29-3.