Pograniczna Prawda (8)
Pograniczna Prawda

Niesamodzielne pismo rejonowe, stanowiło dodatek do rejonowego periodyku ukraińskiej »Прикордонна Правда« („Prawda Pograniczna”). Wychodziło w Sławucie w l. 1932–35 jako organ Sławuckiego Rejonowego Komitetu Komunistycznej Partii (bolszewików) Ukrainy, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rejonowej Rady Związków Zawodowych. Ukazywało się co drugi dzień. Objętość pisma wynosiła 2 albo 4 strony, nakład wahał się między 300 a 4250 egz. (zmalał pod koniec wydawania). Prawdopodobnie od listopada 1934 r. pismo ukazywało się jako samodzielne pismo rejonowe (Daszkiewicz 1966, 127).

 

Pismo miało profil gospodarczo-społeczny, jego adresatem był chłop w kołchozie. Tematyka skupiała się wokół następujących zagadnień: stan prac polowych w konkretnych kołchozach – pochwały i nagany dla kołchozów i poszczególnych pracowników, indoktrynacja mieszkańców wsi, komunikaty z przebiegu różnorodnych akcji społecznych i gospodarczych (np. o podwyższaniu jakości i tempa pracy), fragmenty najważniejszych uchwał z posiedzeń komitetów partyjnych, walka z „kułactwem”, wiadomości z ZSRS i z zagranicy. Publikowano radiotelegramy i ogłoszenia.


W niektórych numerach pojawiają się czarno-białe rysunki i zdjęcia. Redaktorami byli: K. Maj, W. Gułko, D. Wattel, F. Suszczyński, T. Kraczyno.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska