Socjalistyczne Polesie (3)

1934(3)
Socjalistyczne Polesie

Pismo rejonowe wydawane w Korosteniu w r. 1934 2 razy w pięciodniówce (wg informacji z winiety) jako organ korosteńskiego Rejonowego Komitetu Partii, Rejonowego Komitetu Wykonawczego i Rady Związków Zawodowych. Liczyło 2–4 strony. Brak informacji o nakładzie.

 

Miało charakter propagandowo-informacyjny, adresatem byli Polacy z okolic Korostenia. Według informacji z numeru 1 (z 4 kwietnia 1934 r.) periodyk miał być „bojowym organizatorem polskich mas pracujących w walce o pomyślne wykonanie dziejowych wskazań wodza partji i proletarjatu światowego tow. STALINA, o pomyślne wykonanie planów siewów wiosennych, o wysoki urodzaj, o zamożne kulturalne życie kolektywników, o wykonanie postanowień partji w sprawie walki KP(b)U o urzeczywistnienie leninowskiej polityki narodowościowej, wykrywając i rozgramiając bezlitośnie nacjonalistów różnych odcieni” (s. 1). Zawiera także teksty o charakterze interwencyjnym. Sporadycznie pojawiają się zdjęcia bądź inne ilustracje.

 

W stopce podawane nazwiska: Ajchensztajn, Burczenko, G. Rzepnicki. Korespondenci podpisywani nazwiskami lub pseudonimami, np. Anna Seluk, Mojsenko, Szmerkowicz, Obecny, Przechodzień.

 

Opracowała: Katarzyna Czarnecka