Do Światła (2)

1927(1)
1928(1)
Do Światła

Republikańskie pismo edukacyjne. Wychodziło w Charkowie w l. 1927–28 jako wydawnictwo Centralnego Polskiego Biura Oświatowego i Komisji dla Likwidacji Niepiśmienności przy Komisariacie Oświaty Ludowej USRR. Ukazywało się raz na kwartał w nakładzie 3000–3500 egzemplarzy. Objętość pisma 16 stron (24 w numerach łączonych) formatu A4.

 

Adresatem pisma byli nauczyciele (tzw. likwidatorzy niepiśmienności), kształcący dorosłych analfabetów i analfabetów funkcjonalnych. Periodyk zawierał materiały edukacyjne dla osób pracujących w punktach likwidacji niepiśmienności oraz dla dorosłych pobierających nauki w tych punktach. Podejmował tematy edukacyjne, ideologiczne, związane z gospodarką, przemysłem, religią, podawał relacje o sukcesach Armii Czerwonej itp.


W „Do Światla” ukazywały się wiersze autorstwa korespondentów. Licznie pojawiały się artykuły indoktrynacyjne, w tym także antyreligijne. Stałe działy tematyczne: „W Związku Radzieckim”, „Korespondencje”, „Ważne rady dla rolnika”/„Porady praktyczne dla rolnika”, „Ze świata”, „Wskazówki metodyczne”. Działy zmienne: „Dbajmy o dzieci”, „Nauczyciele i uczniowie likpunktów o gazecie »Do światła«”, „MOPR”, „Kącik rozrywek i humoru”/„Gry i zabawy”, „Stroniczka literacka”, „Listy do redakcji gazety »Do światła«”, „Od Redakcji”, „Słownik wyrazów obcych”. W niektórych numerach zamieszczano karykatury propagandowe. W stopce redakcji podawano „Kolegium redakcyjne”, w funkcji redaktora naczelnego pojawił się A. Srzedziński.

 

Opracowała: Lyudmyla Yanushevska